• پژوهشگران و نخبگان
    معرفی آثار پژوهشی
    پژوهشگران و نخبگان می توانند با ثبت نام در این سامانه سوابق علمی و آثار پژوهشی خود را در این سامانه ثبت نمایند
  • پایان نامه های دانشجویی
    ، پرتال پژوهشی شهرداری کاشان در نظر دارد با حمایت و سرمایه گذاری روی پایان نامه های مرتبط
    با موضوع مدیریت شهری در راستای توسعه شهر مورد استفاده قرار دهد
درباره مدیریت

امروزه توجه به علم و دانش و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و جهت دهی پژوهش و فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازها و اقتضائات مدیریت شهری با تعامل فعال و اثرگذار با مراجع علمی و مراکز تحقیقاتی به یکی از رسالت های اصلی شهرداری ها بدل شده است.پژوهش و تحقیق، اساس و پایه توسعه پایدار کشور است. نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار چنان برجسته و انکار ناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در تمام زمینه ها دانست.در کشور ما نیز انجام پژوهش های علمی- کاربردی و راهبردی در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی یکی از ضروریات و لوازم توسعه شهری و شهرنشینی می باشد. با توجه به احساس این ضرورت در شهرداری کاشان مرکز پژوهش و فناوری تشکیل شد تا با برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های لازم برای سازماندهی و نهادینه سازی مدیریت شهری دانش بنیان و پژوهش محور ،گامی اساسی در تحقق توسعه استراتژیک و نیل به چشم انداز پیشرفت منطقه ای و ملی و دستیابی به اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی در خدمت به شهروندان فهیم دارالمومنین کاشان برداشته شود.

مدیریت
چشم انداز
ماموریت ها
عملکرد
خدمات الکترونیک