# عنوان کتاب انتشارات تاریخ انتشار موضوع کتاب نویسندگان
1 بیشعوری انتشارات تیسا 1396 راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت خاویر کرمنت، محمود فرجامی مشاهده