سوالات متداول

روال ارسال آثار پژوهشی بعد از اعلام فراخوان پژوهشی چگونه است؟


پس از اعلام فراخوان توسط واحد پژوهشی، پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی اقدام به ارسال پروپوزال های خود در راستای فراخوان داده شده می نمایند. پروپوزال ها پس از ثبت توسط واحد پژوهش شهراری برای بررسی و اعلام نظر به کارگروه پژوهشی مربوطه ارسال می گردد. درصورت عدم تایید پروپوزال جهت رفع مشکلات مطروحه به ارسال کننده بازگردانده می شود و پس از اصلاح مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تایید طرح واحد پژوهشی اقدام به تعیین دستگاه های نظارت و نماینده های آن، حوزه بهره بردار و نماینده آن و مشاور و نماینده آن(مشاور الزامی نمی باشد) می نماید و طرح را برای انعقاد قرارداد به واحد پیمان ارجاع می دهد. پس از ثبت قرارداد واحد پژوهشی اقدام به تعیین زمانبندی گزارش های دوره ای و تعریف پروژه می نماید. حال پروژه تعریف شده توسط واحد پژوهشی به ناظرین، بهره بردار، مشاور و مجری طرح ابلاغ می شود. سپس طبق مفاد قرارداد مجری طرح کارخود را شروع می کند و طبق زمانبندی انجام شده گزارش عملکرد دوره ای خود را به واحد پژوهشی تحویل می دهد. واحد پژوهشی به صلاح دیدی خود یا با برگزاری جلسه یا ارسال گزارش (نامه، فایل، ارائه حضوری و ...) گزارش دوره ای را در اختیار ناظرین، بهره بردار و مشاور قرار می دهد. پس از بررسی گزارش، بهره بردار، ناظرین و مشاور به صورت جداگانه نظرات خودرا به واحد پژوهشی اعلام و ثبت می نمایند. در این مرحله در صورت عدم تایید گزارش نظرات اصلاحی به مجری طرح ابلاغ می شود تا در دوره بعد گزارش اصلاح آنها را اعلام کند. در صورت تایید همه طرف ها بررسی کننده گزارش، تاییدیه توسط واحد پژوهشی به مجری طرح برای شروع مرحله بعد ارسال می شود. اگر امکان پرداخت مرحله ای در قرارداد دیده شده باشد پس از تایید هرمرحله امکان ارسال عملکرد به مالی وجود دارد. روال ارسال گزارشات دوره ای تا ارسال گزارش نهایی ادامه پیدا می کند. پس ارسال و درصورت تایید گزارش نهایی واحد پژوهشی اقدام به تعیین وقت جلسه دفاعیه و ابلاغ به تمامی طرفین می نماید. در صورت تایید دفاعیات انجام گرفته، مجری طرح شروع با آماده سازی گزارش پایانی و مستندات مدارکی که می بایست برای تحویل پروژه آماده کند، می نماید(PDF تحقیقات انجام شده،نسخه چاپی، اسلایدهای دفاعیه، نقشه، ماکت و...). در صورت عدم تایید، مشکلات وارد به دفاعیه به مجری منتقل شده تا برطرف نماید و دیگر جلسه دفاعیه برگزار نمی گردد. در آخر کار و تحویل گرفتن تمامی مستندات از مجری طرح واحد پژوهشی اقدام به صدور صورت وضعیت نهایی با نام "گواهی انجام کار" می نماید و مجری برای تسویه حساب به مالی مراجعه می نماید.

حمایت از پایان نامه های دانشجویی به چه صورت است؟


دانشجویان ارشد و دکترا با کمک استاد راهنما موضوعی به پیشنهاد خود یا انتخاب از طرح های پژوهشی شهرداری در راستای مدیریت شهری با معرفی نامه از طرف دانشگاه به واحد پژوهشی شهرداری مراجعه و درخواست حمایت از طرح خود را اعلام می نماید. پس از اعلام وصول طرح در شهرداری و ثبت آن، طرح مذکور مورد بررسی قرارگرفته و نتیجه به دانشجو اعلام می گردد که انواع حالات آن به شرح ذیل می باشد : 1- عدم پذیرش طرح: در این حالت دانشجو با کمک دانشگاه و استاد راهنما می تواند طرح را تغییر داده و مجددا جهت بررسی ارائه نمایند و در صورت عدم پذیرش کار در همین مرحله به پایان می رسد. 2- پذیرش و دادن اطلاعات : در این حالت طرح مورد حمایت مالی قرار نگرفته و فقط از نظر اطلاعاتی حمایت می شود و پس از پایان کار نسخه نهایی تحقیقات انجام شده در سیستم ثبت می شود(درصورت ارائه نسخه ای از تحقیقات از طرف دانشجو در پایان کار که الزامی برای انجام این کار ندارد). 3- پذیرش و حمایت : در این حالت دانشجو در سامانه اعلامی از طرف شهرداری می بایست ثبت نام کرده و فرم پیشنهاد پایان نامه را تکمیل نماید. در صورت نیاز طرح برای بازنگری به دانشجو بازگردانده می شود و در نهایت پس از اعلام موافقت اولیه، دانشجو بایستی به دانشگاه مراجعه کرده و معرفی نامه برای ادامه کار به شهرداری را اخذ نماید و آن را به همراه پروپزال طرح پیشنهادی خود در سامانه ثبت نماید.طرح توسط شهردار یا معاون مربوطه بررسی می شود و در صورت نیاز برای اصلاح به دانشجو مرجوع می شود. در نهایت اگر طرح تایید نشود کار در همین مرحله به پایان می رسد و در صورت تایید، طرح برای تعیین میزان حمایت به کارگروه مربوطه ارسال می شود و فرم ارزیابی اولیه برای آن پر می شود و ناظرین و بهره بردار آن مشخص می گردد. در ادامه تفاهم نامه ای با دانشجو با مفاد تعیین شده در مرحله قبل(میزان حمایت، دوره های گزارش دهی، ناظرین و بهره بردار و...) تنظیم و امضا می گردد و دانشجو با هماهنگی ناظرین و بهره بردار شروع به کار می کند. دانشجو طبق تفاهم نامه در زمان های مشخص شده گزارش عملکرد خود را به واحد پژوهشی اعلام و پس از ثبت به ناظرین و بهره بردار جهت بررسی و اعلام نظر ارسال می شود. نظرات ناظرین و بهره بردا پس از ثبت در سیستم به دانشجو ارجاع داده می شود و در صورت نقص یا نیاز به انجام کاری جدید، گزارش رفع یا انجام آن در گزارش دوره ای بعدی ارائه می شود( فوق لیسانس حداکثر 2 ماه یکبار و دکترا حداکثر 3 ماه یکبار باید گزارش ارائه دهند)(اگر مشکلات و ایرادات مطرح شده نسبت به گزارش دوره ای تا مرحله بعد حل نشود امکان ارائه گزارش دوره بعد وجود نخواهد داشت). پس از اتمام کار و ارائه آخرین گزارش دوره ای، ناظرین و بهره بردار پس از تایید گزارش اقدام به صدور مجوز برای درخواست جلسه دفاع می کنند. دانشجو درخواست دفاع خود را به واحد پژوهش ارائه و واحد پژوهشی اقدام به تعیین زمان و داوران جلسه کرده و به ناظرین، بهره بردار، داوران و دانشجو ابلاغ می کند. پس از انجام جلسه دفاع داوران اقدام به ثبت نمره در فرم ارزشیابی نهایی کرده و دانشجو اقدام به آماده کردن و ارائه گزارش نهایی می کند. در نهایت دانشجو طبق مفاد تفاهم نامه امضا شده بایستی هرگونه مستندات خواسته شده را اعم از جدول، نقشه، ماکت، مقالات، نسخه چاپی، فایل PDFوWord و اسلایدهای دفاع و صورت جلسه دفاع دانشگاه خود را یا به صورت فیزیکی تحویل واحد پژوهشی داده یا در سامانه آپلود نماید. با تایید واحد پژوهشی نسبت دریافت کلیه مدارک معرفی نامه ای به واحد مالی جهت تسویه حساب صادر می گردد.

نیازسنجی پژوهشی حوزه های شهرداری به چه صورت انجام می شود؟


کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری پس از بررسی مشکلات و چالش های موجود در جهت بهبود عملکرد حوزه متبوع خود اقدام به ارائه پیشنهاد و طرح نیاز پژوهش می نمایند که به اختصار به آن RFP می گوییم(Request For Proposal).RFPها پس از تایید مسئول مربوطه به رئیس شورای پژوهش شهری که مسئولیت آن برعهده شهردار می باشد، جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می گیرد. در صورت تایید طرح مطرح شده توسط شهردار، طرح به معاونت برنامه ریزی جهت بررسی، تایید و ابلاغ به واحد پژوهشی ارجاع می گردد. واحد پژوهشی RFP تایید شده را جهت تبدیل شدن به فراخوان دراختیار مشاور قرار داده و پس از آماده شدن فراخوان براساس لیست مراکز علمی و پژوهشی و لیست پژوهشگران ثبت شده در سیستم به صورت خصوصی و در صورت لزوم به صورت عمومی بر روی سایت اعلام فراخوان می دهد. در تمامی مراحلی که بایستی تایید و ارسال به مرحله بعد انجام گیرد در صورت عدم تایید طرح به مرحله قبل باز گردانده می شود و در صورت اصلاح مجددا به مرحله بعد ارسال می شود. در کلیه این مراحل طرح می تواند با عدم تایید به کارخود پایان دهد.