حمایت از پایان نامه دانشجویی

شهرداری کاشان باتوجه اهمیت و نقش دانشگاه ها، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روند رشد و توسعه پژوهش و تحقیقات و به منظور استفاده از توان و ظرفیت های علمی آنها و تشويق دانشجويان و دانشگاهيان به امر پژوهش و تحقيق در حوزه مديريت شهري و توسعه و ترويج دانش مديريت شهري در بين مجامع علمي و پژوهشي بر اساس آئین نامه پژوهشی شهرداری از پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حمایت مادی و معنوی به عمل می آورد. به منظور استفاده بهتر از فرصت ها و تأمین نیازهای پژوهشی واحدهای اجرایی، در ابتدای هر سال ضمن نیازسنجی از حوزه های مختلف شهرداری کاشان، عناوین و اولویت های تحقیقاتی از سوی مدیریت پژوهش و فناوری های نوین دریافت و پس از بررسی و تصویب در کارگروههای تخصصی و شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی شهرداری کاشان از طریق فراخوان عمومی اعلام در پرتال پژوهشی و ارسال برای دانشگاهها به اطلاع علاقمندان امر پژوهش رسانده می شود.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp