صورت جلسه کمیته پژوهشی خدمات شهری و محیط زیست

نام مدیر جلسه : مهندس محمدرضا عبدلی خالدی

تاریخ برگزاری : 1397/04/07

دستور جلسه : بررسی دغدغه های پژوهش حوزه بازیافت و پسماند

نام مدیر جلسه : مهندس محمدرضا عبدلی خالدی

تاریخ برگزاری : 1397/03/10

دستور جلسه : کمیته تخصصی پژوهشی حوزه خدمات شهری و تعیین عناوین مطالعاتی مورد نیاز

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp