نیازسنجی پژوهشی مدیریت شهری

انجام پژوهش های علمی- کاربردی و راهبردی مبتنی بر واقعیت های موجود در جهت توسعه متوازن و یکپارچه شهری و ارتقاء فرهنگ شهروندی یکی از ضروریات و لوازم توسعه شهری و شهرنشینی می باشد. لذا با عنایت به محدودیت منابع سازمان ، ضرورت شناسایی موضوعات و مسئله های واقعی و عناوین مطالعاتی موثر در بهبود و ارتقاء بهره وری ماموریت ها و حل مسائل مدیریت شهری در راستای نیل به چشم انداز پیشرفت منطقه ای و ملی با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا مدیریت پژوهش و فناوری های نوین شهرداری بطور مستمر نسبت به نیازسنجی پژوهشی از معاونت ها و مدیریت های مختلف شهرداری اقدام می نماید.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp